ReadyPlanet.com
dot
dot
ประเทศไทย
dot
bulletรายชื่อ
bulletหมวดหมู่
bulletแสดงรายชื่อ
dot
ASEAN MAGAZINES
dot
bulletTHAILAND
bulletLAO PDR
bulletCAMBODIA
bulletรายชื่อนิตยสารประเทศลาว
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletรายชื่อหนังสือ
dot
MEDIA AGENIES
dot
bulletTHAILAND
dot
PRODUCTS INTERESTED
dot
bulletTHAILAND
bulletLAO PDR




THE ADVERTISING BOOK

HC_A1
 
HC_B1
 
HC_B2
HC_C1
 
HC_C2 HC_C3
  

ทำเนียบไดเรคทอรี่ / DIRECTORY OF DIRECTORIES IN THAILAND
ชื่อไดเรคทอรี่:  THE ADVERTISONG BOOK
ISSN:  0857-9997
เว็บไซต์:  
คำจำกัดไดเรคทอรี่:  
จุดเด่น:  
วัตถุประสงค์:  
เนื้อหา:  
บทความประจำฉบับ:  
ราคาปก:  
ภาษา (เนื้อหา):  
ความถี่การพิมพ์:  
ประเภทของหนังสือพิมพ์:  
กลุ่มผู้อ่าน:  
กลุ่มผู้ลงโฆษณา:
[   ] ในประเทศเท่านั้น      [   ] ในประเทศและต่างประเทศ  กรุณาระบุประเทศ
จำนวนพิมพ์:  
ฉบับปฐมฤกษ์: เดือน   พ.ศ.
การสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิก [   ] บุคคลทั่วไป [   ] เอกสารเผยแพร่ แจกฟรี (Free Copy)   [   ] ไม่เปิดรับสมัครสมาชิก
[   ] เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ โปรดระบุ .......................................
[   ] อื่นๆ โปรดระบุ ...
อัตราค่าสมาชิก:     บาท จำนวน   ฉบับ 1 ปี
ช่องทางการสมัครสมาชิก: ... ช่องทาง
ทางโทรสาร
ทางเว็บไซต์ ลิงค์ไปที่
ติดต่อ: ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ฝ่าย/แผนก
โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ   อีเมล์
การลงโฆษณา
อัตราค่าโฆษณา: คลิกที่นี่ / แนบไฟล์
ติดต่อ: ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ฝ่าย/แผนก
โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ   อีเมล์

 
ทำเนียบผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทย
เจ้าของ/บริษัท/สำนักพิมพ์:  พีซีพี เอเชีย
ที่อยู่:  ชั้น 22 โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ 444 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0-2938-1800
โทรสาร:  0-2938-1877
อีเมล์:  ab@thaiadvertising.com
เว็บไซต์:  http://www.thaiadvertising.com
แผนที่:  
ปีที่ก่อตั้ง:  
เวลาทำการ:  
ผู้บริหาร:  
โทรศัพท์:  
โทรสาร:  
มือถือ:  
อีเมล์:  
   
ข้อมูล ณ วันที่:  25 มิถุนายน 2554

คณะผู้จัดทำ/การติดต่อ
ฝ่าย/แผนก ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์    
         
         
         

 

ผลงานที่ผ่านมา
ทำเนียบไดเรคทอรี่,รายชื่อไดเรคทอรี่ในประเทศไทย,THE ADVERTISING 2010/11,Thailand Advertising,Marketing and Media Guide THE ADVERTISING BOOK 2010/11    
       

ฉบับปัจจุบัน 2554
 ทำเนียบไดเรคทอรี่ในประเทศไทย,DIRECTORY IN THAILAND,THE ADVERTISING BOOK 2011/12  THE ADVERTISING BOOK 2011/12    
       

FC_A1
 
FC_B1
 
FC_B2
FC_C1
 
FC_C2 FC_C3

 




ไดเรคทอรี่

EASTERN THAILAND DIRECTORY 2011/2012
THAILAND DIRECTORY 2011/2012
ทำเนียบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 2552/2009
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 2008-2009
TAFA MEMBERSHIP DIRECTORY



Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ทำเนีบยนิตยสารไทย-อาเซียน / THAILAND-ASEAN MAGAZINE DIRECTORY
อีเมล์ : webmaster@ThailandMagazineDirectory.com
เว็บไซต์ : www.ThailandMagazineDirectory.com